Privacybeleid

Privacybeleid LinProfs B.V. & LinProfs Spain S.L.

Over ons privacybeleid

LinProfs hecht waarde aan uw privacy. Daarom verwerken we alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en zullen we zorgvuldig omgaan met de informatie die we over u hebben verzameld en uw gebruik van onze diensten. We stellen uw gegevens nooit beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

Deze privacyverklaring is van toepassing onder het Europese juridische kader (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Organieke Wet 3/2018 inzake de Bescherming van Persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, aangenomen op 5 december 2018 (LOPDyGDD) voor het gebruik van de website en de diensten van LinProfs B.V. die daarin worden aangeboden. Met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens we over u verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden we deze met derden kunnen delen. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, hoe we deze beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons Privacykantoor. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Algemene Doelstelling van Gegevensverwerking

We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het leveren van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u heeft gegeven. Als u informatie met ons deelt en we deze informatie - anders dan op uw verzoek - gebruiken om u op een later tijdstip te contacteren, zullen we u om uw expliciete toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal gebonden aan geheimhouding door een overeenkomst tussen hen en ons of door een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met als doel onze diensten verder te verbeteren. Dit zijn metadata zoals uw IP-adres, webbrowser versie en besturingssysteem.

Samenwerking bij fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

Indien nodig kan LinProfs wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen in verband met overheidsfiscale of strafrechtelijke onderzoeken. In een dergelijk geval zijn wij verplicht om uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen

We zullen uw gegevens bewaren zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel behouden totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. Als u ons dit laat weten, beschouwen we dit ook als een verzoek om vergeten te worden. In overeenstemming met toepasselijke administratieve verplichtingen zijn we verplicht om facturen met uw (persoonlijke) gegevens te bewaren; daarom zullen we deze gegevens bewaren zolang de geldende termijn duurt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die we hebben geproduceerd als gevolg van uw instructies.

Uw Rechten

Onder de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Om misbruik te voorkomen, sturen we doorgaans alleen kopieën en transcripties van uw gegevens naar uw bestaande e-mailadres. Als u de gegevens op een ander e-mailadres wilt ontvangen of bijvoorbeeld per post, zullen we u vragen om uzelf te identificeren. We houden een register bij van voltooide verzoeken; in het geval van een verzoek om vergetelheid houden we een anoniem register bij. U ontvangt alle kopieën en gegevens in het machinaal leesbare gegevensformaat dat we gebruiken in onze systemen.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier gebruiken. Voor meer informatie, zie hieronder:

Recht op inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken, of hebben verwerkt, die betrekking hebben op u of die aan u kunnen worden gekoppeld, in te zien. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een kopie van alle gegevens naar het e-mailadres dat bij ons bekend is, samen met een lijst van de verwerkers die deze gegevens bewaren en de categorie waarin we ze hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken, die betrekking hebben op u of die aan u kunnen worden gekoppeld, te laten wijzigen. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een bevestiging naar het e-mailadres dat bij ons bekend is, dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken, of hebben verwerkt, die betrekking hebben op u of die aan u kunnen worden gekoppeld, te beperken. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een bevestiging naar het door u opgegeven e-mailadres dat de gegevens niet langer zullen worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken, die betrekking hebben op u of die aan u kunnen worden gekoppeld, te laten overdragen naar een andere partij. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u kopieën of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die namens ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt naar het door u aan ons verstrekte e-mailadres. Waarschijnlijk zullen we in een dergelijk geval niet langer in staat zijn om diensten te blijven leveren, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en andere rechten

Indien nodig heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens LinProfs B.V. Als u bezwaar maakt, zullen we onmiddellijk stoppen met de verwerking van uw gegevens in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen we u kopieën en/of afschriften verstrekken van de gegevens die we verwerken (of hebben verwerkt) en zullen we vervolgens de verwerking permanent stopzetten.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. U vindt echter altijd de meest recente versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop we al gegevens over u verwerken, zullen we u per e-mail informeren.

Over gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen hoe we jouw gegevens verwerken, waar we ze opslaan (of laten opslaan), welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.

Webhosting en serverbeheer
TransIP

We kopen webhosting- en e-mailservices van TransIP. TransIP verwerkt persoonlijke gegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan echter wel metadata verzamelen over het gebruik van de services. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Onder de overeenkomst is TransIP gebonden aan geheimhouding.

Amazon Web Services (AWS)

We kopen webhosting- en e-mailservices van Amazon AWS. Amazon AWS verwerkt persoonlijke gegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan echter wel metadata verzamelen over het gebruik van de services. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. Amazon AWS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Amazon AWS is verplicht tot geheimhouding op basis van de overeenkomst.

De services die LinProfs van AWS heeft gekocht, bevinden zich binnen de EU (Frankfurt, Duitsland).

Infrastructuur
KPN

LinProfs koopt infrastructuur van KPN in de vorm van een internetverbinding. Als zodanig hebben technisch personeel van KPN toegang tot gegevens die over deze lijn worden verzonden. We zorgen er echter voor dat deze gegevens veilig worden verzonden door middel van encryptie. We beveiligen onze webpagina's met SSL (HTTPS) encryptie. KPN zal onze gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Technische ondersteuning

LinProfs biedt technische ondersteuning en Managed Services op het gebied van infrastructuur, netwerk, VoIP-telefonie, internet en kantoorautomatisering. Voor ondersteuning op het gebied van technische infrastructuur maken we voornamelijk gebruik van Open Source technologie, zoals Red Hat en AWS, maar ook Office365. Het technische personeel van LinProfs heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens omdat deze zich binnen onze infrastructuur bevinden. LinProfs is contractueel gebonden aan geheimhouding en zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Exacte software

Voor ondersteuning op het gebied van technische infrastructuur maken we gebruik van de diensten van Exact Software. Het technische personeel van Exact Software heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens omdat deze binnen onze infrastructuur bestaan. Echter, Exact Software is contractueel gebonden aan geheimhouding en zal deze gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Sociale media

We versturen onze e-mailnieuwsbrieven via MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, vindt u de 'uitschrijven' link. U ontvangt dan geen nieuwsbrief meer. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. Het betreft de volgende noodzakelijke gegevens:

  • E-mailadres
  • Naam en achternaam

De volgende adresgegevens kunnen ook worden ingevoerd. Deze kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen per brief en pakketpost:

  • Adres
  • Details van de stad

We zullen u om toestemming vragen om al deze gegevens op te slaan en te verwerken.

MailChimp gebruikt cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven in of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en als onderdeel hiervan informatie te delen met derden.

Office365

Voor zakelijk e-mailverkeer maken we gebruik van de services van Office365 van Microsoft. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Analyse
Google Analytics 4

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Deze software registreert de volgende metadata:

  • IP-adres
  • Browserversie
  • Besturingssysteem
  • Gebruik website

Deze gegevens worden maximaal 14 maanden bewaard voor trendanalyse-doeleinden.

Contactgegevens
LinProfs B.V.

Archimedesbaan 13

3439 ME Nieuwegein, Nederland

Telefoon: +31 88 2041000

E-mail: privacy@linprofs.com

KVK 27270418

BTW NL8183494B01

LinProfs Spanje S.L.

Calle Acusa, 57, 1A

35110 Vecindario, Gran Canaria, Canarische Eilanden, Spanje

T: +34 683 16 72 00

E: privacy@linprofs.com

CIF: B09719790

Cookies Toestemming
Cookies Toestemming

We gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door te klikken op "Accepteren"geeft u toestemming voor het gebruik van alle cookies.

Meer informatie
nl_NLDutch